Anaïs JULIEN (PhD Student)

Gwenn LE MEUR (ITA)

Magda CANNATA-SERIO (PhD Student)

Marie DUPONT (PhD Student)

Mathilda BEDIN (PhD Student)

Sofia BERRABAH (PhD Student)